شیر ترموستاتیک گرمایش از کف (FHV)

دسته بندي: Danfoss - دانفوس|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , |

شیر ترموستاتیک گرمایش از کف (FHV)  
کنترل دمای اتاقهای مجهز به سیستم گرمایش از کف و سیستم ترکیبی گرمایش از کف و رادیاتور
شیرهای FHV مناسب برای اتاقهایی که دارای سیستم گرمایش از کف وسیستم ترکیبی گرمایش از کف و رادیاتور میباشند.
مدل ها:
FHV-R: در مدار گرمایش از کف دما را کنترل میکند و میتوان از شیر محدود کننده که متناسب با ترموستات […]