مدرنترین و اولین خط تولید تمام اتوماتیک رادیاتور پانلی در ایران

خط تولید رادیاتور پانلی ایساتیس آخرین تکنولوژی روز ایتالیا می باشد و استفاده از فناوری پیوند دو ورق با حفظ ضخامت، از برتری نسل جدید این محصول می باشد.